Thông tin liên hệ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN --- TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN - THIẾT BỊ

Địa chỉ liên hệ: ​Tòa nhà sân KTX, 205 Lê Lợi, phường Hưng Long, Thành phố Phan Thiết.

Cơ sở I (Cơ sở chính): 05 Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Cơ sở II: 205 Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Cơ sở III: 274 Nguyễn Hội, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Cơ sở IV: 38 Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Điện thoại: 0252 3834952