SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN - THIẾT BỊ
DANH SÁCH NHÂN SỰ

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ/ CHỨC DANHEMAILĐIỆN THOẠI
1Đặng Thanh Thùy HiênGiám đốcdtthien@btu.edu.vn 0984971692
2Huỳnh Triệu VỹPhó giám đốc htvy@btu.edu.vn 0919011994
3Nguyễn Thị Thúy Hà Thư viện viên nttha@btu.edu.vn 0985440625
4Lê Thị Mỹ BìnhThư viện viênltmbinh@btu.edu.vn 01682810443
5Nguyễn Thùy Tú TrinhThư viện viênntttrinh@btu.edu.vn 01259021391
6Phù Thị KhánhThư viện viênptkhanh@btu.edu.vn 0989213682
7Hoàng Cao AnhPT Hệ thống hcanh@btu.edu.vn 0916747451
8Nguyễn Hoàng Phong PT Bảo trìnhphong@btu.edu.vn 0977435004
9Văn Công Tâm PT Phòng máy, Thiết bịvctam@btu.edu.vn 0977364445
10Ngô Hữu Hiệp PT Phòng máy, Thiết bịnhhiep@btu.edu.vn 01694375536
11Huỳnh Minh Đăng PT Phòng máy, Thiết bịhmdang@btu.edu.vn 01278937102