NỘI QUY THƯ VIỆN


    Điều 1: Khi bạn đọc đến Thư viện của Trường, bạn đọc phải trình thẻ Thư Viện hoặc thẻ học sinh cho thủ thư. Tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác. Mũ nón, túi cặp để đúng nơi quy định. Chỉ được mang vào Thư Viện không quá ba cuốn tập để ghi chép.

    Điều 2: Khi mượn sách bạn đọc cần kiểm tra lại, nếu phát hiện sách rách trang thì báo cho thủ thư xác nhận, và khi trả sách nếu thủ thư phát hiện mất trang bạn đọc phải đền tiền theo giá trang sách photocopy và tiền đóng lại quyển sách đó theo giá hiện hành.

    Điều 3: Bạn đọc có thể mượn một hoặc hai cuốn sách cho mỗi lần mượn về nhà. Nếu cần mượn thêm một thời gian nữa thì bạn đọc đến Thư viện gia hạn lại quyển sách cần mượn đó. Nếu bạn đọc làm mất sách phải viết giấy tự báo và có trách nhiệm bồi thường theo quy định của Thư viện.

    Điều 4: Các tài liệu mượn đọc tại chỗ (báo, tạp chí) bạn đọc không được mang ra khỏi phòng đọc. Trong thời gian đọc sách báo, nếu cần ra ngoài bạn đọc tạm gửi sách lại cho thủ thư và nhận thẻ ra vào phòng đọc, để xuất trình cho thủ thư trở vào đọc tiếp.

    Điều 5: Giữ gìn vệ sinh chung và an toàn trong thư viện: đi nhẹ, nói khẽ, không hút thuốc lá, không mang chất cháy, chất nổ vào Thư viện. Không ăn uống, không sử dụng điện thoại di động trong phòng đọc, không vứt rác, giấy nháp ra sàn nhà. Phải vứt rác vào nơi quy định.

    Điều 6: Bạn đọc phải giữ trật tự, không được viết bậy, vẽ bậy lên bàn ghế, không được cắt xé tài liệu, vẽ bậy trên sách, báo . Nếu thủ thư phát hiện bạn đọc nào cắt xén tài liệu của Thư viện thì phải bồi thường theo quy định của Thư viện. Hết giờ phục vụ hoặc khi đọc xong, bạn đọc mang tài liệu trả lại bàn thủ thư, nhận lại thẻ và các giấy tờ đã gửi.