NỘI QUY PHÒNG INTERNET


Điều 1: Chỉ được sử dụng máy tính để khai thác, tìm kiếm thông tin phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu khoa học. Không vào những trang Web có nội dung không lành mạnh;

Điều 2: Không gây thiệt hại về mặt vật chất đối với các trang thiết bị và hệ thống mạng;

Điều 3: Không gây trở ngại gián đoạn trong việc sử dụng các trang thiết bị và dịch vụ của hệ thống, như gửi thư rác, tải dữ liệu gây hại cho hệ thống mạng của Trường;

Điều 4: Không có các hành động gây khó chịu, phiền hà cho người khác như gửi các thông tin, tranh ảnh mất lịch sự, các lời đe doạ, xâm phạm sự riêng tư của người khác;

Điều 5: Không truy cập, lưu trữ và truyền bá các thông tin vi phạm các qui định của pháp luật, như tài liệu phản động, khiêu dâm, kích động bạo lực...;

Điều 6: Không chơi games, chat & các hoạt động mang tính giải trí;

Điều 7: Không tự ý cài đặt thêm các chương trình, phần mềm, can thiệp vào phần cứng và phầm mềm cài đặt sẵn, tự ý dịch chuyển, tháo lắp các trang thiết bị mà không có sự đồng ý của thủ thư;

Điều 8: Không gây mất trật tự, ồn ào, không hút thuốc,…..;

Điều 9: Ăn mặc, gọn gàng, sạch đẹp.