Vi phạm về phòng chống dịch Covid-19 có thể bị phạt đến 80 triệu đồng

  • 29/06/2021
  • 42
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Luật sư Cao Thế Luận, Công ty TNHH Luật Kao Kiến, cho biết theo quy định có các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng chống Covid-19 sau:


Trường Hoàng - Đồ họa: A.Thanh

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/infographic-vi-pham-ve-phong-chong-dich-covid-19-co-the-bi-phat-den-80-trieu-dong-20210617215549036.htm