Thông tin liên hệ phục vụ phòng máy, thiết bị, ứng dụng và mạng internet

  • 10/09/2018
  • 320
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
Kính gửi Quý thầy/cô!

Trung tâm Thông tin Thư viện Thiết bị kính báo quý thầy cô thông tin liên hệ phục vụ:

1/ Tại Cơ sở 1:  
+ Đăng ký sử dụng phòng máy:  Anh Tâm (0977 364 445) hoặc email: phongmay@btu.edu.vn
Đăng ký sử dụng và báo hỏng thiết bị:  Anh Tâm (0977 364 445)
+ Báo hỏng internet: Cao Anh (0916 74 74 51)
+ Khắc phục sự cố máy tính: Anh Hiệp (0169 437 55 36)

2/ Tại Cơ sở 3:  
+ Đăng ký sử dụng phòng máy:  Anh Đăng (012 789 37102) hoặc email: phongmay@btu.edu.vn
+ Đăng ký sử dụng và báo hỏng thiết bị:  Anh Phong (0977 435 004)
+ Báo hỏng internet: Anh Phong (0977 435 004)

3/ Số hotline:
+ Cô Hiên: 0252 3834 952 - 0984971692
+ Thầy Vỹ: 0252 3500133 - 0919011994


Quý thầy/cô vui lòng gửi đăng ký sử dụng phòng máy, thiết bị trước 1 tuần (gửi vào ngày thứ sáu) để bộ phận trực sắp xếp phục vụ. 

Trân trọng! 

  • Huỳnh Triệu Vỹ