Thông tin liên hệ phục vụ phòng máy, thiết bị, ứng dụng và mạng internet

  • 10/09/2018
  • 806
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
Kính gửi Quý thầy/cô!

Trung tâm Thông tin Thư viện Thiết bị kính báo quý thầy cô thông tin liên hệ phục vụ:

1/ Tại Cơ sở 1:  
+ Đăng ký sử dụng phòng máy thiết bị, khắc phục sự cố máy tính mạng internet:  Anh Quốc (0947956767) 
+ khắc phục phần mềm PM Đào Tạo... :Anh Bảo( 083 998 6899)

2/ Tại Cơ sở 2:  
+ Đăng ký sử dụng phòng máy thiết bị, khắc phục sự cố máy tính mạng internet: Anh Hiệp (039 437 5536)
+ khắc phục phần mềm PM Đào Tạo... :Anh Bảo( 083 998 6899)

3/ Tại Cơ sở :  
+ Đăng ký sử dụng phòng máy thiết bị, khắc phục sự cố máy tính mạng internet:  Anh Tân (098 927 4988) 
+ khắc phục phần mềm PM Đào Tạo... :Anh Bảo( 083 998 6899)

4/ Tại Cơ sở 4:  
+ Đăng ký sử dụng phòng máy thiết bị, khắc phục sự cố máy tính mạng internet:  Anh Phong (0977 435 004) 
+ khắc phục phần mềm PM Đào Tạo... :Anh Bảo( 083 998 6899)

5/ Số hotline:
+ Cô Hiên: 0252 3834 952 - 0984971692
+ Cô Xuân: 0918588388


Quý thầy/cô vui lòng gửi đăng ký sử dụng phòng máy, thiết bị trước 1 tuần (gửi vào ngày thứ sáu) để bộ phận trực sắp xếp phục vụ. 

Trân trọng! 

  • Ngô Hữu Hiệp