Tài liệu Nghị Quyết Đại Hội XIII của Đảng

  • 28/04/2021
  • 469
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) NgheLink tải tài liệu :

                                                        https://drive.google.com/drive/folders/1CXCMY1NdgfbQ_oWXZ2RdOno9KQgK6CRD?usp=sharing

  • Ngô Hữu Hiệp