Quy định mới về sử dụng pháo hoa

  • 29/12/2020
  • 49
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020 về quản lý, sử dụng pháo hoa, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/1/2021 và thay thế cho Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009.

Nguồn: https://kiemsat.vn/infographic-quy-dinh-moi-ve-su-dung-phao-hoa-60593.html


Nguồn: https://baodanang.vn/infographics/202012/quy-dinh-moi-ve-su-dung-phao-hoa-khong-gay-tieng-no-tu-ngay-11-1-2021-3873503/