Phục vụ tại Thư viện cơ sở 2

  • 06/09/2019
  • 38

Hiện nay do Bộ phận thư viện của Trung tâm TT - TV - TB có sự biến động về nhân sự vì vậy Trung tâm có sự thay đổi cách thức phục vụ tại thư viện CS2 của Trung tâm kể từ tháng 9 năm 2019  như sau:

  - Phục vụ đọc, tra cứu sách tại chỗ.

 - Cho mượn sách mang về vào các buổi sáng thứ Hai và thứ Tư hàng tuần.

Trung tâm TT - TV - TB kính thông báo để Quý Thầy/Cô và Học sinh sinh viên biết và liên hệ khi có nhu cầu. 

Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý Thầy/Cô và Học sinh sinh viên vì sự bất tiện này.

              Trân trọng!

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Trung Tâm TT – TV - TB

  • Ngô Hữu Hiệp