Kính gửi: Quý bạn đọc!

  • 05/09/2018
  • 591
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

 Hiện nay, Thư viện trường đã chuyển từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử với  hoạt động quản lý trên phần mềm thư viện. Vì vậy chính sách mượn/ trả có điều chỉnh thay đổi cụ thể như sau:


- Đối với sách giáo khoa và sách giáo trình: cá nhân tự đi mượn sách. Lớp trưởng không còn đại diện mượn sách học cho lớp. 

-  Khi đến thư viện mượn sách cần mang theo thẻ sinh viênNếu không có thẻ sinh viên sẽ mượn sách không được.

Quy định về số lượng tài liệu mượn và thời gian mượn,…. xem mục Nội quy – quy định trên trang website thư viện tại địa chỉ:

http://thuvien.btu.edu.vn/Page/quy-dinh-cong-tac-phuc-vu

 

  Rất mong Quý bạn đọc quan tâm thực hiện.

Trân trọng kính chào!

  • Ngô Hữu Hiệp