Các loại vaccine COVID-19 được cấp phép sử dụng khẩn cấp đều qua 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng

  • 29/06/2021
  • 41
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới và các nước như Mỹ, châu Âu, Nhật, Hàn Quốc…, vaccine trước khi đưa vào sử dụng khẩn cấp bắt buộc phải thử nghiệm lâm sàng trên người với 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 3 là giai đoạn quan trọng nhất.


Nguồn: https://infographics.vn/cac-loai-vaccine-covid-19-duoc-cap-phep-su-dung-khan-cap-deu-qua-3-giai-doan-thu-nghiem-lam-sang/20520.vna