Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Đề mục:
Huyền thoại Côn Đảo,Anh hùng liệt sĩ Việt Nam,Lịch sử Việt Nam,Lịch sử Côn Đảo,Huyền thoại Việt Nam,Cách mạng Việt Nam
Nhà xuất bản:
Thông tấn xã Việt Nam
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Côn Đảo là mảnh đất “thiêng” - nơi đã từng là một nhà tù vô cùng hà khắc dưới chế độ thực dân và đế quốc suốt hơn một thế kỷ. Đó cũng được coi là một “địa ngục trần gian” từng giam cầm nhiều thế hệ tù chính trị - những chiến sĩ cộng sản, những người yêu nước đã đứng lên đấu tranh vì nền độc lập tự do của dân tộc....