Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Đề mục:
Giáo trình Đạo đức người lái xe ô tô, Đạo đức người lái xe ô tô, Đạo đức người lái xe, Người lái xe ô tô, Phẩm chất đạo đức, Phẩm chất đạo đức người lái xe
Nhà xuất bản:
Giao thông vận tải
Ngày xuất bản:
2006
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Giáo trình "Đạo đức người lái xe ô tô" có kết cấu nội dung gồm 2 chương: Chương 1 những vấn đề cơ bản về phẩm chất đạo đức trong giai đoạn hiện nay, chương 2 đạo đức người lái xe ô tô. Tham khảo nội dung cuốn giáo trình để nắm bắt chi tiết.