Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Thích Nhất Hạnh
Đề mục:
tôn giáo; sư tử vàng; thầy pháp Tạng
Nhà xuất bản:
NXB. Tôn giáo
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung


Nữ
hoàng Võ Tắc Thiên rất thích nghe thầy Pháp Tạng thuyết pháp, một hôm
bà đã mời thầy vào cung giảng kinh. Thấy trong cung có một con sư tử
bằng vàng, vậy là thầy cầm lên và lấy nó làm ví dụ để giảng về giáo lý
Hoa Nghiêm cho nữ hoàng nghe. Sau buổi ấy, thầy về chùa và ghi chép lại
những điều mình đã giảng. Đó chính là tác phẩm Hoa Nghiêm Kim Sư tử
Chương.


Quyển sách này gồm nguyên tác kinh Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Chương, dịch
nghĩa và bình giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Ngoài ra, thiền sư
Thích Nhất Hạnh còn giảng sâu hơn về Ngũ giáo, Thập tông theo chủ trương
của tông Hoa Nghiêm.Con sư tử vàng của thầy Pháp Tạng là một tác phẩm không dễ đọc, nhưng
càng tìm hiểu sâu hơn thì người đọc càng thấy dễ hiểu và thú vị.