Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Trần Lâm Biền
Đề mục:
tôn giáo; văn hoá; di tích; người Việt; đồ thờ
Nhà xuất bản:
Văn Hóa Thông Tin
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
1
Lượt tải:
0

Nội dung

Công trình nghiên cứu này chủ yếu dừng lại trong không gian của người Kinh ở Châu thổ Bắc bộ và trong thời quân chủ chuyên chế bản địa (từ thế kỷ XI - XX). Nhằm tạo nên được một mô hình, tạo điều kiện nhận biết về đồ thờ của người Việt trên phương diện niên đại, mỹ thuật và ý nghĩa.