Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Fisher, Robert E.; Huỳnh Ngọc Trảng; Nguyễn Tuấn
Đề mục:
tôn giáo; phật giáo; kiến trúc phật giáo; mỹ thuật
Nhà xuất bản:
Mỹ thuật
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
3
Lượt tải:
0

Nội dung

Nội dung của nghệ thuật kiến trúc, mỹ thuật Phật giáo. Lịch sử và đặc điểm của kiến trúc Phật giáo và nghệ thuật tạo hình. Các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đông Nam châu Á.