Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Thiệu Vĩ Hoa; Mạnh Hà
Đề mục:
khoa học huyền bí; dự đoán học; chu dịch
Nhà xuất bản:
Văn hóa - Thông tin
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
6
Lượt tải:
0

Nội dung

"Chu dịch với dự đoán học" là sách chuyên đề Dịch học ứng dụng đầu tiên của hơn bốn mươi năm từ sau giải phóng. Là nguồn gốc và cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin, nên gọi là ứng dụng khoa học dự đoán của Kinh dịch vào khoa học dự đoán hiện đại.