Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Tân Việt
Đề mục:
văn hoá; phong tục; Tập văn cúng gia tiên; phong tục cổ truyền; dân gian
Nhà xuất bản:
NXB. Văn hoá dân tộc
Ngày xuất bản:
2003
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
88
Lượt tải:
0

Nội dung

Quyển sách là tập văn cúng gia tiên, các hướng dẫn lập mẫu văn cúng trong lễ giỗ, các ngày lễ tiết, ngày lễ không định kỳ...