Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Nguyễn Văn Tuấn
Đề mục:
1. Nghiên cứu. 2. Văn bản học thuật. 3. Viết báo cáo. 4. Kỹ thuật viết. 5. Tiếng Anh - Viết Tiếng Anh. 6. Nhà khoa học
Nhà xuất bản:
NXB Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
5
Lượt tải:
0

Nội dung

1. Nghiên cứu. 2. Văn bản học thuật. 3. Viết báo cáo. 4. Kỹ thuật viết. 5. Tiếng Anh - Viết Tiếng Anh. 6. Nhà khoa học