Hình bìa
Loại tài liệu:
Mixed Material - Tài liệu hổn hợp
Tác giả:
Nguyễn Quang tân
Đề mục:
pháp luật; tư tưởng; đạo đức; Hồ Chí Minh; phong cách; 2020; học tập làm theo
Nhà xuất bản:
Bình Thuận
Ngày xuất bản:
2020
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
103
Lượt tải:
0

Nội dung

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Slide_Chuyende_Nam2020.pdf Kb XemTải