Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Nguyễn Văn Dũng
Đề mục:
nông nghiệp; quản lý dịch hại; biện pháp tổng hợp IPM
Nhà xuất bản:
Hà Nội
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
34
Lượt tải:
0

Nội dung

Giáo trình Ứng dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM giúp người
học mô tả được mối quan hệ giữa cây trồng dịch hại và thiên địch trên
đồng ruộng; thực hiện các biện pháp tổng hợp phòng trừ hiệu quả đối với
dịch hại, hướng đến bảo tồn được thiên địch, an toàn với con người và
môi trường xung quanh...