Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Ths. Đỗ Đình Thục
Đề mục:
trồng trọt; cây cảnh; hoa
Nhà xuất bản:
NXB. Trường Đại học Nông lâm Huế
Ngày xuất bản:
2009
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
93
Lượt tải:
0

Nội dung

ĐẠI CƯƠNG VỀ HOA, CÂY CẢNH VÀ
YÊU CẦU CỦA ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐỐI VỚI HOA, CÂY CẢNH Mục tiêu * Về
kiến thức: - Nêu được khái niệm và cách phân loại hoa, cây cảnh. Hiểu
giá trị văn hoá tinh thần và thẩm mỹ của hoa, cây cảnh. - Nêu được tình
hình sản xuất và tiêu thụ hoa, cây trên thế gới và ở trong nước - Nêu
được các yêu cầu của điều kiện ngoại cảnh đối với hoa, cây cảnh.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Bài giảng hoa cây cảnh.pdf Kb XemTải