Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Tô Văn Nam
Đề mục:
tin học; nhập môn tin học; giáo trình; máy tính
Nhà xuất bản:
NXB. Giáo dục
Ngày xuất bản:
2005
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Giáo trình "Nhập môn tin học là tập hợp các bài giảng của tác giả trong khoảng thời gian hơn mười năm qua, giáo trình bao gồm hai phần: phần một mang tính chất nhập môn, giới thiệu những kiến thức cơ bản về tin học như thông tin, xử lí thông tin, thuật toán, hệ điều hành, mạng máy tính. Phần hai giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal, phần này trình bày những kiến thức cơ bản nhất về Turbo Pascal, một ngôn ngữ lập trình bậc cao có mặt trong hầu hết các chương trình đào tạo Tin học sơ cấp...