Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Fran Berman
Đề mục:
tin học; mạng máy tính; tính toán lưới; Grid Computing
Nhà xuất bản:
NXB. Wiley
Tác giả phụ:
Anthony J. G. Hey; Geoffrey C. Fox
Ngày xuất bản:
2003
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
eng
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung