Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Nguyễn Văn Toàn
Đề mục:
tin học; lập trình CSDL; Visual Basic; cơ sở dữ liệu; giáo trình
Nhà xuất bản:
NXb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản:
2005
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
1

Nội dung

Quyển sách giới thiệu cách lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic.