Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Tô Văn Nam
Đề mục:
tin học; cơ sở dữ liệu; phần mềm; giáo trình
Nhà xuất bản:
NXB. Giáo dục
Ngày xuất bản:
2005
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Cơ sở dữ liệu là một môn không thể thiếu được trong chương trình của bất cứ môi trường đào tạo chuyên nghiệp nào, mọi thông tin cần quản lý trên máy tính cũng đều phải được thể hiện bằng dữ liệu, vì vậy, khi nói đến quản lý thông tin tức là nói đến quản lý dữ liệu. Cuốn "Cơ sở dữ liệu" giới thiệu các cấu trúc và khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu. Cung cấp một số hướng dẫn về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000, nhằm phục vụ công tác đào tạo và học tập trong các trường Trung học chuyên nghiệp.