Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Đặng Thành Hưng
Đề mục:
Ebook Dạy học hiện đại,Cấu trúc của khoa học giáo dục,Mục tiêu của lí luận dạy học,Bản chất của dạy học hiện đại,Phương pháp dạy học đại cương,Nội dung học vấn trong lí luận dạy học
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
4
Lượt tải:
0

Nội dung

Dạy học hiện đại - Lí luận, biện pháp, kỹ thuật: Phần 1 trình bày những vấn đề lí luận về vị trí và cấu trúc của khoa học giáo dục, vấn đề cơ cấu của quá trình giáo dục theo cách tiếp cận hiện đại, đối tượng và mục tiêu của lí luận dạy học, bản chất của dạy học hiện đại, biện pháp và những ứng dụng.