Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Đỗ Thị Minh Liên
Đề mục:
Mầm non; Giáo dục; Toán học
Nhà xuất bản:
Đại học sư phạm
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
1
Lượt tải:
0

Nội dung

Phần 2 Giáo trình Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non trình bày các nội dung: Hình thành biểu tượng về hình dạng vật thể cho trẻ mầm non; hình thành sự định hướng trong không gian cho trẻ mẫu giáo; hình thành sự định hướng thời gian cho trẻ mẫu giáo; thiết bị dạy học trong hình thành biểu tượng toán học cao đẳng cho trẻ mầm non; lập kế hoạch hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ trong trường mầm non.