Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Phạm Thị Huyền
Đề mục:
Mầm non; Giáo dục; Toán học
Nhà xuất bản:
Vinh
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
2
Lượt tải:
0

Nội dung

Phần 2 Giáo trình Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ (Dùng cho hệ đào tạo từ xa – ngành GD Mầm non) trình bày các nội dung: Tổ chức việc hình thành biểu tượng ban đầu về kích thước vật thể cho trẻ mầm non; tổ chức việc hình thành biểu tượng ban đầu về hình dạng vật thể cho trẻ mầm non; tổ chức hình thành biểu tượng về định hướng không gian cho trẻ mầm non; tổ chức hình thành biểu tượng về định hướng thời gian cho trẻ mầm non.