Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Phạm Thị Huyền
Đề mục:
Mầm non; Giáo dục; Toán học
Nhà xuất bản:
Vinh
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
1
Lượt tải:
0

Nội dung

Phần 1 Giáo trình Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ (Dùng cho hệ đào tạo từ xa – ngành GD Mầm non) trình bày các kiến thức nhập môn môn học "Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non"; nội dung và phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non; các hình thức tổ chức việc hình thành biểu tượng toán cho trẻ trong các trường mầm non; tổ chức hình thành biểu tượng về tập hợp, con số và phép đếm cho trẻ mầm non.