Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Đặng Hồng Phương
Đề mục:
Mầm non; Giáo dục; Thể dục
Nhà xuất bản:
Giáo dục
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
1
Lượt tải:
0

Nội dung

Giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non - Phần 1 do TS. Đặng Hồng Phương biên soạn có nội dung giới thiệu về lý luận giáo dục thể chất cho trẻ Mầm non với 4 chương đầu trình bày về: những vấn đề chung của giáo dục thể chất, đối tượng nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, phương tiện giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, đặc điểm phát triển thể chất ở trẻ và giáo dục thể chất cho trẻ mầm non.