Hình bìa

Nội dung

Đã xây dựng quy trình phân tích chất chuyển hóa của Ketamin là Norketamin trong mẫu nước tiểu bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ sử dụng cột SPE C8 để xử lý mẫu và tạo dẫn xuất bằng tác nhân HFBA làm tăng độ nhạy cảm của thiết bị phân tích.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Xem trực tuyến
Nghiên cứu quy trình phân tích norketamin.pdf 323278 bytes Xem