Hình bìa

Nội dung

Hợp tác giải quyết “vấn đề Campuchia” đã làm tan băng quan hệ chính trị giữa Việt Nam –ASEAN, dần khẳng định vị trí của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á và trên trường quốc tế. Việt Nam và ASEAN cùng tìm ra một giải pháp đồng bộ cho vấn đề này, từ đây hai nhóm nước cùng hiểu nhau hơn, tin tưởng nhau hơn.Tháng 10 năm 1991, Hiệp định hòa bình về Campuchia được kí kết, đánh dấu chấm dứt cuộc khủng hoảng “vấn đề Campuchia”, mở ra một thời kì mới trong hợp tác và phát triển của khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là quan hệ giữa Việt Nam – ASEA

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Xem trực tuyến
Quan hệ chính trị Việt Nam – Asean trong “vấn đề Campuchia” (1986 - 1991).pdf 583348 bytes Xem